Logo
Mateřské školy Pelhřimov
Oficiální internetové stránky

Fond Vysočiny

Projekty

Školní vzdělávací program školy

Naše mateřská škola pracuje podle vytvořeného školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Krok za krokem celým rokem “. Vychází z osobnostně orientovaného modelu předškolního vzdělávání a z globální výchovy. Základem je globální pojetí světa – pomoci dítěti již od nejútlejšího věku chápat vše, co ho obklopuje ve vzájemných souvislostech, podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte, vést děti ke kladnému vztahu k přírodě jako celku, do něhož patříme i my, získávat základní poznatky o vztazích a souvislostech v životním prostředí a v lidské společnosti.

 
 

V metodické oblasti za stěžejní pokládáme hru a prožitkové učení, které mají v naší práci dominantní postavení. Citlivým přístupem se snažíme sladit to, co dítě dělá a chce dělat, s tím co dělat má. Dítě v tomto věku objevuje prostřednictvím tvořivé hry sebe a své možnosti, postupně i svět kolem sebe ve složitějších a širších souvislostech. Klady hry a prožitkového učení spatřujeme v tom, že je můžeme využívat při nejrůznějších činnostech během celého dne a že zároveň s vytvářením poznatků a vědomostí rozvíjíme také emoce a citlivost, charakter a aktivní, tvořivý přístup ke světu (kooperativní učení), které je postaveno na spolupráci dětí při řešení společných problémů a situací.

Cesta ke každému dítěti vede přes znalost jeho psychiky a respektování jeho práv a potřeb. Profesionální poznávání a znalost každého svěřeného dítěte je základní povinností pedagogické pracovnice. Kolektiv školy se snaží vytvářet různě motivované situačně orientované projekty činností v mateřské škole, ve kterých klademe důraz rozvíjení komunikace a spolupráce, kdy komunikace je podmínkou učení a předpokladem spolupráce.

Odkaz na fotogalerii

Přidáno 26. 7. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru