Logo
Mateřské školy Pelhřimov
Oficiální internetové stránky

Fond Vysočiny

Třída Berušky

Charakteristika třídy školní rok 2022-2023

Třídu BERUŠEK navštěvuje v tomto školním roce 22 dětí ve věku 4 – 6 let. Z tohoto počtu je 10 chlapců a 12 dívek. 15 dětí by mělo v příštím roce přecházet na základní školu, 7 dětí, s ohledem na věk, zůstane v mateřské škole. Všechny děti přešly ze třídy RYBIČEK  .

S dětmi ve třídě BERUŠEK budou v tomto roce pracovat paní učitelky Martina Bartásková, Zuzana Kupcová a pedagogická asistentka Kateřina Zbrojková.

 Třída Berušek se nachází v přízemí školy. Prostor je účelně rozdělen na dvě části. Volná plocha s novým kobercem slouží ke společenským hrám a pohybovým aktivitám. Druhá část je vybavena dřevěnými stolky a židličkami, které děti využívají při výtvarných a pracovních činnostech, při stolování a také při volných hrách. Třída je vybavena barevným nábytkem, dětem je umožněn volný přístup ke všem hračkám. Ve třídě máme klavír. Velkou výhodou je samostatná umývárna a šatna.

 

Co vystihuje naši třídu?

* Smíšená skupina dětí 4-6 letých

* Vztahy mezi dětmi a dětská přátelství

* Důvěra mezi učitelkami a dětmi

* Příběhy a vyprávění místo poučování

* Situační a prožitkové učení při každé příležitosti

* Zážitek je víc než dokonalý výsledek

* Dítě a jeho potřeba je přednější než plán a papíry

* Společná činnost je příležitost ke společným zážitkům

* Snaha o přátelskou komunikaci s rodiči

* Cílem je prospěch dítěte a nikoliv pohodlí učitelek

 

Na co se letos zaměříme?

* na sebepoznání dětí, uvědomění si svých silných a slabých stránek

* na prohloubení vztahů mezi dětmi (řešení situací vycházejících ze hry, společné práce …)

* na tvořivost dětí při hře (vytvoření pravidel, poskytnutí pomůcek)* na přípravu předškolních dětí k zápisu, nástupu do základní školy (podpora „maximální“ samostatnosti při použití toalety, stolování, oblékání, péči o své věci; řešení problémů – Co udělám, když…?; prohlubování dovedností nutných pro úspěšné zvládnutí školní docházky – rozšiřování slovní zásoby, úchop psacího náčiní, nápodoba vzoru, pohybu; vynaložení vůle při dokončování činnosti, soustředění, sdílení vlastního nápadu, zapojení do činnosti …)

* na rozvíjení předčtenářské gramotnosti a vztahu dětí ke knihám

* na pohyb, správné držení těla a pravidelné cvičení

* na dostatečný pobyt venku a v přírodě (využití zahrady k řízené činnosti)* na prohloubení znalostí a dovedností týkající se každodenního života (střídání ročních období, změny v přírodě, pojmenování měsíců, dnů v týdnu, tradice a lidové zvyky našich předků …)

 

 

Odkaz na fotogalerii třídy 

Přidáno 22. 7. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru