Logo
Mateřské školy Pelhřimov
Oficiální internetové stránky

Fond Vysočiny

Provozní řád

Hlavní filozofií naší školy je spokojenost dětí i rodičů u nás v době docházky do MŠ. Snažíme se vychovávat děti k osobní zodpovědnosti , k zodpovědnosti za své životní prostředí, ke zdravému životnímu stylu. K tomu nám slouží řada aktivit, které mají ve výchově a vzdělávání své místo.

 

I. Údaje o zařízení:

Zřizovatel: Město Pelhřimov

Adresa: Pražská 767, 393 01 Pelhřimov

Telefon: 565 324 555

E-mail: msprazska@mupe.cz

IČO: 709 92 68

 

II. Režimové požadavky:

Nástup dětí: od 6.00 do 8.00 hodin

Spontánní hra: 6.00 – 8.00 hodin, podle volby dětí v průběhu dne, především odpoledne od 14.15 do 16.30, kdy končí provoz zařízení

Řízená činnost: podle pozornosti a potřeb dětí 10 až 30 minut dopoledne

Sledování televize: výjimečně při špatném počasí nebo při instruktáži jógy

Podmínky a vybavení: přiměřené

Pohybové aktivity: podle potřeby dětí v průběhu celého dne

Pobyt venku: dopoledne 2 hodiny, odpoledne podle počasí, při pěkném počasí se většina činností přesouvá ven na školní zahradu

Zahrada mateřské školy: zařízení se postupně obměňuje, je zde dostatek zeleně, písek se mění každoročně na jaře, je zde zastíněná pergola a dostatek jehličnatých, listnatých i ovocných stromů, zahrada je při vhodném počasí využívána celoročně

Vycházky: především do přírody, výjimečně poznávací do historického centra

Odpočinek – spánek: délka odpočinku je úměrná věku dětí, přihlížíme k individuálním potřebám dětí, nejstarší děti od jarních měsíců již nespí, pouze 30 minut odpočívají

Lehátka s lůžkovinami a pyžama: po krátkém provětrání jsou ukládána do boxů, 10 kusů na sebe – při velkém úklidu jsou lůžkoviny čištěny

 

Stravování:

Příprava stravy: vlastní

Podávání svačin: 8.15 – 8.30 hodin a ve 14.00 hodin

Systém podávání svačin: kuchařky připraví svačiny na vozíky ke třídě, učitelky je dovezou do tříd a společně s dětmi je rozdají, po svačině opět učitelky vyvezou vozík s prázdným nádobím na chodbu, kde je převezmou kuchařky a nádobí umyjí.

Obědy – výdej: 11.15 – 11.30 hodin

Časový odstup jednotlivých jídel: nejvýše 3 hodiny

 

Pitný režim:

Příprava: ve školní kuchyni 

Druh nápojů: čaj – různé druhy

Způsob obsluhy: děti – ve třídách za pomoci učitelky, na zahradě samy

Otužování: ozdravný režim – předplavecký výcvik, otužování vodou a vzduchem – v létě sprchování, co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu

 

III. Způsob nakládání s prádlem:

Výměna prádla: lůžkoviny 1x za 3 týdny, pyžama a ručníky každý týden

Způsob praní prádla: pyžama – rodiče, ostatní prádlo se pere v prádelně MŠ Osvobození

Způsob manipulace s prádlem: převáženo v koších na prádlo, s prádlem manipulují provozní pracovnice

Přidáno 25. 7. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru