Logo
Mateřské školy Pelhřimov
Oficiální internetové stránky

Fond Vysočiny

Podmínky vzdělávání

Věcné vybavení

Vybavení mateřské školy pomůckami a hračkami je na dobré úrovni. Při každoročním doplňování pomůcek, hraček a jiných materiálů se vždy zaměřovat na kvalitu, funkčnost, ale neopomíjet ani aktuálnost.

Jednotlivé oblasti výchovy a metodické materiály, vybavení pomůckami a dalším mi podpůrnými hračkami apod. sledují učitelky, které zodpovídají za přehlednost a aktuálnost didaktických pomůcek potřebných pro vzdělávání dětí.

Vybavení nábytkem pro děti se postupně obměňuje tak, aby vyhovovalo dětem dle jejich tělesných proporcí.

Ve třídě Ježci je interaktivní tabule, kterou mohou všechny třídy.

Školní zahrada je vybavována tak, aby splňovala potřebu dětí pro další rozvoj ve všech vzdělávacích oblastech. V současná době je zahrada v rekonstrukci.

Životospráva

 • Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů
 • Je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů
 • Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole
 • Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly
 • Děti nejsou nuceny do jídla (maximální spolupráce s rodiči), snažit se o ochutnání pokrmu a tak se postupně učit zdravému stravování

Psychohygiena

 • Pravidelný denní režim, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit jejich potřebám a aktuální situaci, pevně je stanoven časově organizační řád pro podávání stravy dětem
 • Rodiče mají možnost přivádět své dítě do mateřské školy kdykoliv dle svých potřeb
 • Děti jsou denně minimálně 2 hodiny venku a to vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiných přírodních překážek ( silný mráz pod – 10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze apod.)
 • Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i ve třídách.
 • Spánek dětí je upraven dle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají 20-30 minut, po té jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny zájmové aktivity, nebo jiné klidové činnosti ve třídě. Do spaní nejsou děti nuceny!!!
 • Všichni zaměstnanci školy jsou vedeni k respektování individuálních potřeb dětí, reakcím na ně a napomáhání jejich uspokojování
 • Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně v rámci jejich možností. Děti mají možnost kdykoliv relaxovat v odpočinkových koutcích třídy
 • Nově přijímaným dětem je nabízen adaptační režim - vždy po dohodě s rodiči

Psychosociální podmínky

 • Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně
 • Všechny děti mají v mateřské škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován
 • Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývající z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny
 • Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce
 • Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí
 • Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme u dítěte nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si
 • V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu
 • Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi
 • Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany)

Spoluúčast rodičů

Spoluúčast rodičů na výchově vzdělávání a výchově začíná již při přijetí dítěte do mateřské školy (poznávání dítěte, jeho adaptační režim vychází především z poznatků a dohody s rodiči dítěte). Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem co se v mateřské škole děje. Mají právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy a tato práva uplatnit na schůzkách rodičů nebo při konzultačních hodinách s učitelkami nebo ředitelkou školy apod.

Aktivní účast rodičů na akcích školy, schůzkách, besídkách, seminářích, besed s odborníky a při řešení různých problémů při sjednocování působení mateřské školy a rodiny. Rodiče mají možnost připomínkovat a dohodnout se s učitelkami ve třídách a dalších postupech při vzdělávací práci.

Při spolupráci s rodiči se učitelky zaměřují především na specifické potřeby zdravých a postižených dětí a jejich spokojenost bez zbytečných stresů.

 

Vždy se snažit o dobrou spolupráci s rodiči ve všech oblastech vzdělávání a výchovy, taktní přístup při řešení problémů a nenásilné vedení v pedagogických oblastech. Naplňovat beze zbytku motto:

My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujte nám. Jsme tu pro Vás a šťastné dítě je v rukou nás všech! Ta jediná správná cesta je cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti, cesta přátelství.

Přidáno 26. 7. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru