Logo
Mateřské školy Pelhřimov
Oficiální internetové stránky

Fond Vysočiny

Třída Žabičky

  •          

 

Charakteristika třídy:

Do třídy „Žabiček“ je pro rok 2023/2024 zapsáno 24 dětí, 11 dívek a 13 chlapců ve věku od 3 do 4 let.

Třída se nachází v přízemí horního pavilonu MŠ Komenského a její součástí je šatna, sociální zařízení, přípravná kuchyň a samostatná ložnice. Prostor třídy je rozdělen na dvě části. První část je vybavena stolečky, které jsou využívány ke stolování, k volným hrám či výtvarným a pracovním činnostem. Druhá část třídy s kobercem slouží k pohybovému vyžití, k setkávání v kruhu a ke každodenní relaxaci.  Veškeré vybavení ve třídě je přizpůsobeno a upraveno tak, aby se dítě dále rozvíjelo ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Součástí třídy je i přilehlá školní zahrada.

Zvolený třídní vzdělávací plán s názvem „Všichni jsme na jedné lodi“ plně navazuje na Školní vzdělávací program, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Jako v loňském roce, tak i letos nás bude provázet plyšový žabák Ferda, který bude s dětmi dostávat množství dopisů a zpráv od naší kamarádky žabičky Blaženky, která na konci školního roku odjela „S písničkou do světa“, a teď nám o něm bude vyprávět. Součástí většiny příběhů bude starý lodní kufr, který nám odhalí spoustu tajemství a zajímavostí, které nás v životě mohou potkat. Tím budeme prohlubovat nejen pozitivní vztah k přírodě, ale hlavně kamarádské vztahy, ze kterých mohou vzniknout velká přátelství. 

Hlavní myšlenkou zvoleného tématu třídního vzdělávacího programu je vytvořit pro děti prostředí plné her, tvoření, radosti a pohody, aby se zde cítily spokojeně a bezpečně. Spolu se žabákem Ferdou chceme rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby byly samostatné v sebeobsluze, schopné komplexně zvládat zadané pracovní úkoly a v neposlední řadě navazovat nová přátelství v dětském kolektivu. 

Samozřejmostí je prostor pro aktivní komunikaci s rodiči nejen o dění ve třídě a mateřské škole (informační schůzky, neformální setkávání při tvořivých dílnách nebo akcích celé MŠ, průběžné předávání informací o dítěti, zařazení návrhů od rodičů). 

 

Učitelky:

  • Bc. Alena Honzová, Dis 
  • Eva Jůnová

Třídní e-mail: mskomenskeho.zabicky@mupe.cz

Odkaz na fotogalerii třídy 

Přidáno 21. 7. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru