Logo
Mateřské školy Pelhřimov
Oficiální internetové stránky

Fond Vysočiny

Třída Myšky

          

 

Charakteristika třídy:

Do třídy Myšek je zapsáno v tomto školním roce 18 dětí, z toho 6 děvčat a 12 chlapců. Věková skupina dětí je 2,5 – 3 roky.  

Třída Myšek se nachází v hlavní žluté budově v 1. poschodí. Třída je jeden velký prostor, který je rozdělený na dvě části. V první části jsou umístěné stolečky, které jsou určené ke stolování, hrám a vyrábění. Druhá část třídy s kobercem je určená k setkávání v kruhu, cvičení, zpěvu a odpočinku. Třída je vybavená dostatečným množstvím vhodných hraček a výtvarného materiálu. Třída je také vybavená klavírem, kytarou a doprovodnými rytmickými nástroji. Ve třídě je k dispozici rádio, reproduktor a televize. Součástí třídy jsou herní koutky  - kuchyňka, koutek s knihami. K dispozici je nám školní zahrada, která je vybavená vhodnými zábavnými prvky. 

Tento školní rok se budeme snažit především o to, aby děti zvládaly odloučení od rodiny, budeme  prohlubovat citovou samostatnost dětí a učit se respektovat pravidla společného soužití ve třídě. Budeme rádi, když se dětí naučí samoobsluze, základům stolování a dodržování hygienických návyků. Chceme dojít k tomu, abychom k sobě byli milí, respektovali jeden druhého, naučili se ohleduplnosti, uměli naslouchat a požádat o pomoc. Celým rokem nás bude provázet myška Eliška, s kterou zažijeme ne jedno dobrodružství. Hlavními cíli, které se budou prolínat celým rokem, bude prohlubování kladného vztahu k přírodě ve všech jejích podobách, rozvoj komunikačních dovedností prostřednictvím logopedických chvilek, četby a komunikace v kruhu a v neposlední řadě rozvíjet u dětí pohybové dovednosti zařazováním dětské jógy a všestranných pohybových chvilek. 

Učitelky:

  • Hana Kubíková 
  • Jana Hánová
  • Oxana Sloněvskaja - asistent pedagoga

Třídní e-mail: mskomenskeho.mysky@mupe.cz

Odkaz na fotogalerii třídy 

Přidáno 21. 7. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru