Logo
Mateřské školy Pelhřimov
Oficiální internetové stránky

Fond Vysočiny

Třída Motýlci

         

Charakteristika třídy:

Ve třídě motýlci je ve školním roce 2023/2024 zapsáno 23 dětí, z toho 7 dívek a 16 chlapců. Věkové rozmezí je 4-7 let. S dětmi zde budou pracovat paní učitelky Lenka Jirsová, Beata Svobodová a asistent pedagoga Kristina Papežová.

Třída Motýlci se nachází v prvním patře druhého pavilonu mateřské školy. Třída se skládá ze dvou částí- přední část je vybavena vhodným nábytkem, hračkami a pomůckami vyhovujících věkovým i vzdělávacím potřebám, klavírem a hracími koutky. Z této části je přístup na toalety a prostornou umývárnu. Šatny jsou umístěny v přízemí téže budovy.

V zadní části se nachází herna, určená pro pohybové a námětové hry, řízené činnosti, zároveň tyto prostory slouží jako ložnice
k odpolednímu odpočinku.

Zaměření třídy v letošním roce:

Rozvoj praktických schopností, vědomostí tak ,aby nabídka činností odpovídala dětským zážitkům a zkušenostem, a brala ohledy na individuální zvláštnosti dětí.

Upevňovat sebeobslužné a hygienické návyky, samostatnost. 

Rozvíjet poznatky a zkušenosti v environmentální oblasti, podporovat kladný vztah k přírodě: spolupráce s Hodinou H a ekologickým centrem Mravenec. Zaměříme se na pozorování přírody při pobytech venku, sběr přírodnin a tvoření z přírodního materiálu. Porozumět otázkám týkajících se vztahů člověka a životního prostředí. 

Podporovat pracovní návyky, fantazii a tvoření s radostí v práci s keramickou hlínou.

Podporovat kladný vztah ke knize, rozvoj slovní zásoby a předčtenářské gramotnosti, navázání spolupráce s knihovnou.

Učitelky:

  • Lenka Jirsová
  • Beata Svobodová
  • Kristina Papežová, asistentka pedagoga 

Třídní email: mskomenskeho.motylci@mupe.cz

Odkaz na fotogalerii třídy 

Přidáno 21. 7. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru