Logo
Mateřské školy Pelhřimov
Oficiální internetové stránky

Fond Vysočiny

Třída Rybičky

2021/2022

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Třídu RYBIČEK navštěvuje v tomto roce 24 dětí (12 chlapců a 12 dívek) ve věku 3 – 5 let.

17 dětí přešlo společně ze třídy MOTÝLKŮ, 3 chlapci navštěvovali třídu RYBIČEK již v loňském roce, 4 děti nastoupily do MŠ letos v září. Ve třídě RYBIČEK budou s dětmi pracovat a sdílet společné chvíle paní učitelky Mgr. Martina Bartásková a Bc. Zuzana Kupcová.

V prvních měsících se soustředíme na adaptaci a začlenění nových dětí do kolektivu. Velkou pozornost budeme věnovat soužití dětí (vytvoření pravidel, spolupráci, vyjádření libosti/nelibosti, potřeby; odmítnutí chování, které se mi nelíbí …).

Během roku se budeme snažit upevnit a dále prohloubit dovednosti týkající se samostatnosti (příprava a úklid pomůcek, péče o místo u stolu, sebeobsluha při stravování – použití příboru, nošení talíře, hrnečku …; starost o batůžek na výletě …) a sebeobsluhy (oblékání, svlékání oděvu i obuvi, použití toalety …).

V tomto školním roce se taktéž soustředíme na rozvoj psychických a sociálních potřeb dětí (sebepoznání; prožití emocí, jejich pojmenování; poznání svých silných stránek; práce s chybou …). Za důležité považujeme rozvíjet pohybové dovednosti dětí, jako předpoklad pro úspěšný rozvoj logopedie a grafomotoriky. Pokud to počasí dovolí, dopřejeme dětem dostatek času venku pobytem na školní zahradě, vycházkami do městských sadů a výletů do blízkého okolí.

Třída RYBIČEK se nachází v prvním patře budovy MŠ. Jedná se o prostornou, světlou třídu, rozdělenou kobercem na hrací (spací) a pracovní (stravovací) část. Děti se převlékají a věci mají uložené v šatních skříňkách umístěných na chodbě. Výhodou třídy RYBIČEK je blízkost umývárny, což umožňuje podporovat děti v samostatnosti a zároveň zajistit potřebnou bezpečnost (použití toalet, příprava a úklid při výtvarných a pracovních činnostech)

 

 

Odkaz na fotogalerii třídy 

Přidáno 22. 7. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru