Logo
Mateřské školy Pelhřimov
Oficiální internetové stránky

Fond Vysočiny

Třída Žabičky

  •          

 

Charakteristika třídy:

Do třídy „Žabiček“ je pro tento školní rok 2022/23 zapsáno 24 dětí, 12 dívek a 12 chlapců ve věku od 3 do 6 let. Třída se nachází v přízemí horního pavilonu MŠ a je vkusně a prakticky vybavena pro příjemný, bezpečný a podnětný pobyt dětí.

Třídní výchovný plán s názvem „S písničkou do světa“ navazuje na Školní vzdělávací program, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Celým rokem nás bude provázet plyšový žabák Ferda a jeho kamarádka žabka Blaženka, kteří se stanou součástí většiny činností, a se kterými se společně vydáme za poznáním světa s veselou písničkou. Postupně se budeme seznamovat s různými lidovými i umělými písničkami, v návaznosti na dění kolem nás, v přírodě i okolí. Seznámíme se s tradičními i netradičními hudebními nástroji. 

Nově příchozí děti budeme podporovat, motivovat je, a snažit se jim ulehčit adaptaci na nové prostředí, povedeme je k samostatnosti při sebeobsluze a navazování nových přátelství v dětském kolektivu. Budeme dbát na seznamování se s pravidly soužití ve třídě a jejich dodržování. U předškolních dětí se zaměříme na rozvíjení funkčních gramotností, zrakové a sluchové percepce, pravolevou orientaci, prostorovou představivost, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, vlastní projev, paměť, pozornost i logické myšlení. 

Vzdělávací nabídku budeme aktuálně přizpůsobovat individuálním možnostem a zájmu dětí v rámci situačního a prožitkového učení. Naším cílem je, aby děli měly pocit jistoty a bezpečí, prožívaly radost z nového poznání, vzájemně rozvíjely komunikaci ve skupině, řešily každodenní situace a v případě potřeby se nebály požádat o pomoc. Dětem dáme dostatečný prostor k vyjadřování a odstraňování ostychu při samostatném projevení pocitů a myšlenek. Pravidelně budeme zařazovat logopedické chvilky u zrcadla s procvičováním mluvidel, dále pak dechová cvičení a artikulační rozcvičky. Co nejvíce aktivit budeme přenášet ven do přírody, kam zařadíme i strukturovaná pozorování. Pravidelným pohybem budeme procvičovat a zdokonalovat hrubou motoriku. Pohyb a pohybové aktivity budou přizpůsobeny počasí a roční době.  Pravidelně budeme dbát na dodržování tradic a oslav s tím spojených. 

Samozřejmostí je  prostor pro aktivní komunikaci s rodiči  nejen o dění ve třídě a mateřské škole (informační schůzky, neformální setkávání při tvořivých dílnách nebo akcích celé MŠ, průběžné předávání informací o dítěti, zařazení návrhů od rodičů). 

Učitelky:

  • Bc. Alena Honzová, Dis 
  • Eva Jůnová

Třídní e-mail: mskomenskeho.zabicky@mupe.cz

Odkaz na fotogalerii třídy 

Přidáno 21. 7. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru