Logo
Mateřské školy Pelhřimov
Oficiální internetové stránky

Fond Vysočiny

DŮLEŽITÉ!!! Aktuální informace k zápisu do mateřské školy Pelhřimov

DŮLEŽITÉ!!!Aktuální informace k zápisu do mateřské školy Pelhřimov

DŮLEŽITÉ! AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PELHŘIMOV DŮLEŽITÉ!

 1. Zápis se uskuteční 5. 5. 2022, od 8.00 – 11.00 hodin, 14.00 – 16.00 hodin ve třídě MŠ, kterou si pro své dítě vyberete (PRAŽSKÁ, KOMENSKÉHO, OSVOBOZENÍ, U STÍNADEL, POD NÁSPEM).

 

 1. Děti budou přijímány podle věku a trvalého pobytu (viz. SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ - je zveřejněna na webových stránkách MŠ – www.mspelhrimov.cz a vyvěšena v každé mateřské škole). 
   
 2. K zápisu do MŠ si přineste tyto dokumenty: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte a vyplněnou.
   
 3. Žádost k přijímacímu řízení řízení do MŠ http://www.mspelhrimov.cz/userfiles/file/%C5%BD%C3%A1dost%20k%20p%C 5%99ij%C3%ADmac%C3%ADmu%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20do%20 M%C5%A0%202022(1).pdf
  s potvrzením od dětského lékaře a podepsanou jedním zákonným zástupcem dítěte. 
   
 4. Žádost k přijímacímu řízení lze získat přímo v MŠ nebo na www stránkách školy. 
   
 5. Zákonný zástupce může dítě do MŠ zapsat i bez jeho osobní účasti.
   
 6. Pořadí při zápisu ani čas příchodu k zápisu není rozhodující – viz kritéria zápisu.
   
 7. Aplikace Twigsee: před termínem zápisu do MŠ (5. 5. 2022) vyplňte prosím i elektronickou přihlášku do MŠ Pelhřimov, a to podle pracoviště MŠ, kterou jste si pro vaše dítě vybrali (vždy jen jedno) – viz odkazy zde:

 

 1. Tato elektronická přihláška nenahrazuje osobní účast na Zápisu do MŠ 5.5.20222 a předání požadovaných dokumentů v papírové verzi, je pouze součástí přijímacího řízení.

Přidáno 28. 4. 2022, autor: MŠ U Stínadel

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru