MŠ U Stínadel

oficiální internetové stránky

„Mami, tati, pojď si se mnou hrát“ – akce pro děti a rodiče (říjen)

„Dýňování ve školce“ – akce pro děti a rodiče (říjen- listopad)

29.2.1016 - Zápis 2016 zde

Přijaté děti na školní rok 2016-2017

zdeCharakteristika mateřské školy

„Děti jsou nejdražšími klenoty, nejcennějším darem, nejnadějnějším příslibem a hlavně největším bohatstvím, které lidské společenství má.“

Naše mateřská škola se nachází v klidném bezprašném prostředí v blízkosti centra a v těsném sousedství ZŠ Pražská, v lokalitě panelové zástavby i částečně zástavby rodinnými domy (v blízkosti ulic Strachovská, U Rendlíku a Hrnčířská).

Do podvědomí rodičovské veřejnosti se škola zapsala pod názvem Mateřská škola Čtyřlístek Pelhřimov, nyní po sloučení pelhřimovských mateřských škol od 1.1.2008 je nazvána MŠ U Stínadel 1665.

Byla postavena v roce 1979 jako typizovaná pavilónová stavba mateřské školy. Škola se skládá ze tří pavilonů, z nichž dva jsou určeny přímo pro pobyt dětí, v hospodářském pavilonu se nachází školní kuchyně, sklady, dílna, ředitelna, sborovna a služební byt. Mateřská škola má celkem 4 třídy a herny, umývárny a šatny pro děti a zaměstnance, kuchyňky. Oba pavilony se třídami jsou spojeny spojovací chodbou. Velkým přínosem pro školu je rozlehlá zahrada se členitým terénem, který skýtá dětem velké možnosti k pohybovému vyžití a k relaxaci po celý rok (letní i zimní činnosti).

Mateřská škola má dvě částečně smíšené třídy s mladšími dětmi – třídy Kuřátka a Berušky, jednu částečně smíšenou třídu se staršími dětmi– třída Sluníčka, třída Ježečci je naplněna 27 předškoláky. Celkem je zde v letošním školním roce zapsáno 105 dětí ve věku od 3 do 7 let.

V uplynulých letech se podařilo v rámci investičních akcí a velkých oprav školy provést rekonstrukci střech, topného systému a vodoinstalace včetně výměny podlahových krytin i modernizace hygienických zařízení dětí i zaměstnanců. Postupně byly moderně vybaveny interiéry všech tříd a heren, školní kuchyně.

   - vybavení části kuchyně novým nerezovým stolem

   - provedení další části výsadby zeleně

   - vybavení zahrady lanovými sestavami a lanovou dráhou, vybudování hřiště

   - nákup dětských židlí do třídy Ježečci

   - oprava rampy

   - výměna podlahové krytiny ve sborovně, vymalování místnosti

   - vybavení sborovny novou kuchyňskou linkou a věšáky

   - oprava zdi topného kanálu

Škola také přistoupila k postupné obnově zeleně zahrady včetně realizace vybavení novými herními prvky, které odpovídají přísným hygienickým a bezpečnostním normám.


        

V mateřské škole je zaměstnáno celkem 14 zaměstnanců, z toho 8 plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic a 6 provozních zaměstnanců.

MŠ U Stínadel