Logo
Mateřské školy Pelhřimov
Oficiální internetové stránky

Fond Vysočiny

Charakteristika

 

„Děti jsou nejdražšími klenoty, nejcennějším darem, nejnadějnějším příslibem a hlavně největším bohatstvím, které lidské společenství má.“

Naše mateřská škola se nachází v klidném bezprašném prostředí v blízkosti centra a v těsném sousedství ZŠ Pražská, v lokalitě panelové zástavby i částečně zástavby rodinnými domy (v blízkosti ulic Strachovská, U Rendlíku a Hrnčířská).

Do podvědomí rodičovské veřejnosti se škola zapsala pod názvem Mateřská škola Čtyřlístek Pelhřimov, nyní po sloučení pelhřimovských mateřských škol od 1.1.2008 je nazvána MŠ U Stínadel 1665.

uvod

Byla postavena v roce 1979 jako typizovaná pavilónová stavba mateřské školy. Škola se skládá ze tří pavilonů, z nichž dva jsou určeny přímo pro pobyt dětí, v hospodářském pavilonu se nachází školní kuchyně, sklady, dílna, ředitelna, sborovna a služební byt. Mateřská škola má celkem 4 třídy a herny, umývárny a šatny pro děti a zaměstnance, kuchyňky. Oba pavilony se třídami jsou spojeny spojovací chodbou. Velkým přínosem pro školu je rozlehlá zahrada se členitým terénem, který skýtá dětem velké možnosti k pohybovému vyžití a k relaxaci po celý rok (letní i zimní činnosti).

Mateřská škola má dvě částečně smíšené třídy s mladšími dětmi – třídy Kuřátka a Berušky, jednu částečně smíšenou třídu se staršími dětmi– třída Sluníčka, třída Ježečci je naplněna  předškoláky. 

V uplynulých letech se podařilo v rámci investičních akcí a velkých oprav školy provést rekonstrukci střech, topného systému a vodoinstalace včetně výměny podlahových krytin i modernizace hygienických zařízení dětí i zaměstnanců.

Škola  přistoupila k postupné obnově zeleně zahrady včetně realizace vybavení novými herními prvky, které odpovídají přísným hygienickým a bezpečnostním normám.

CO JSME VYLEPŠILI ve školním roce 2020/2021

Kromě běžných oprav, revizí a údržby byla v tomto období provedena:

- výměna dřevěné sestavy na zahradě MŠ (Dřevoartikl Znojmo)

- výměna dveří a zárubní - 1. pavilon (Colortap Kavka)

- malování MŠ - 1. pavilon (Šindelář Zajíčkov)

- oprava topného kanálu (stavební firma Máška Pelhřimov)

- úprava zeleně na zahradě MŠ

- drobné opravy - výměna ventilů u umyvadel, oprava varných kotlů, myček a sporáků

V mateřské škole je zaměstnáno celkem 14 zaměstnanců, z toho 8 plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic a 6 provozních zaměstnanců.

 

CO SE NÁM PODAŘILO VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020…

 

Kromě vzdělávacích aktivit, činností a her plánovaných v rámci školního vzdělávacího programu KROK  ZA  KROKEM  CELÝM  ROKEM jsme uskutečnili tyto akce:

 

 • LAMPIÓNOVÁ ŠKOLKA – společná akce pro děti a rodiče, září 2019,
 • PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK v pelhřimovském bazénu – třída JEŽEČCI, říjen – listopad,
 • MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA – zábavné a vzdělávací aktivity a činnosti          na rozvoj polytechnické gramotnosti,
 • Návštěvy dětí a spolupráce se sdružením MRAVENEC, spolupráce s místní knihovnou – hudební a čtenářské oddělení,
 • PODZIMNÍ TVOŘENÍ „DÝŇOVÁNÍ“ - společná akce pro děti a rodiče, říjen 2019,
 • KONZULTACE S RODIČI O INDIVIDUÁLNÍM VÝVOJI DÍTĚTE – listopad,
 • MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ – prosinec,
 • ADVENTNÍ TVOŘENÍ - společná akce pro děti a rodiče, tř. Sluníčka, prosinec 2019,
 • ČERTOVSKÉ ZASTAVENÍ – společná akce pro děti a rodiče, tř. Berušky, prosinec,
 • PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI - společná akce pro děti a rodiče, tř. Kuřátka, prosinec,
 • ČERTOVÁNÍ - společná akce pro děti a rodiče, tř. Ježečci, prosinec,
 • VÁNOČNÍ NADÍLKA – vánoční zvyky, rozloučení se starým rokem, „dárkování“, prosinec 2019,
 • MAMI, TATI, POJĎ SI SE MNOU HRÁT - společná akce pro děti a rodiče, leden 2020,
 • MAŠKARNÍ REJ V MATEŘSKÉ ŠKOLE – masopustní hry, soutěže a zábava, průvod masek, disco, únor 2020,
 • KONZULTACE S RODIČI O INDIVIDUÁLNÍM POKROKU DÍTĚTE – únor,
 • DEN DĚTÍ – oslava, soutěže, dovádění na zahradě MŠ,
 • ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – oslava a rozloučení s dětmi odcházející do ZŠ,
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍ – následná akce po INFORMAČNÍ SCHŮZCE PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ v červnu, prohlídka prostor MŠ, 26.8.2020.

Přidáno 26. 7. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru