Logo
Mateřské školy Pelhřimov
Oficiální internetové stránky

Fond Vysočiny

Informace pro rodiče k otevření MŠ

 • Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ podepsat seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu…)nesmí do školy vstoupit.
 • Každé ráno při předávání dítěte informuje zákonný zástupce učitelku o jeho aktuálním zdravotním stavu, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo (ranní filtr), učitelka může dítěti změřit teplotu bezkontaktním teploměrem.
 • Děti, které trpí alergií a jsou léčeny, přinesou potvrzení od lékaře, neboť projevy alergie lze zaměnit za příznaky respiračního onemocnění.
 • Nošení roušky není v MŠ povinné pro děti ani pedagogické pracovníky.
 • Osoba (vždy jen jedna), která dítě do MŠ přivádí a která ho odvádí, se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu, vždy v roušce, při vstupu do budovy použije dezinfekční roztok na ruce, a zároveň dbá dodržování předepsaných rozestupů mezi osobami v areálu MŠ.
 • Pokud dítě začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 v průběhu dne v MŠ, je zákonný zástupce povinen si dítě neprodleně vyzvednout, o podezření se informuje spádová hygienická stanice.
 • Školní stravování je v MŠ zajištěno v plném rozsahu.
 • Provoz na všech pracovištích MŠ bude probíhat v běžném režimu, pobyt venku se uskuteční pouze v areálech MŠ.
 • V MŠ budou dodržována předepsaná hygienická opatření.
 • Dítě, které nebude do mateřské školy docházet ani jeden den v měsíci květnu až srpnu 2020 je výše úplaty nulová, poměrná částka za školné za březen bude vyúčtována a vrácena na účet plátce v měsíci červenci.
 • Dítě plnící povinné předškolní vzdělávání nemusí do MŠ nutně do konce školního roku nastoupit, může se s mateřskou školou domluvit na domácí výuce.

 

Mgr. Věra Harudová

ředitelka mateřské školy

Přidáno 14. 5. 2020, autor: MŠ Pražská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru